Charakterystyka funduszy hedgingowych

Charakterystyka funduszy hedgingowych

Charakterystyka funduszy hedgingowych :

  • Ze względu na sposób działania fundusze typu hedge nie są ograniczone do jednego rodzaju inwestycji. Choć poszczególne fundusze mogą naturalnie ograniczać swoją aktywność tylko do wybranych sektorów lub klas aktywów (papiery wartościowe, waluty, kontrakty terminowe)
  • Fundusze hedgingowe nie są ograniczone co do wyboru rynków ze względu lokalizację. Znaczna część funduszy „hedge” inwestuje na rynkach całego świata.

  • Restrykcyjne zasady dotyczące przejrzystości działania. Choć większość funduszy sprzedawana jest na drodze ofert prywatnych i zakładana jest w krajach „offshore”, to zasady dotyczące przejrzystości działania są bardzo mocno przestrzegane. Chodzi tu przede wszystkim o zaufanie inwestorów, którzy w przypadku tego rodzaju inwestycji bardzo szybko rezygnowali by z tego rodzaju działalności. Niestety większość informacji dotyczących polityki inwestycyjnej, wielkości aktywów i miesięcznych wyników dostępna jest tylko dla inwestorów danego funduszu.
  • Cechą charakterystyczną dla większości tych funduszy są wysokie  minimalne wymagania kapitałowe obowiązujące inwestorów. Regułą jest, że minimalna inwestycja to przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy dolarów.
  • Od klasycznych funduszy inwestycyjnych odróżniają te fundusze ograniczenia co do zbywalności i zakładany (długi) minimalny czas trwania inwestycji. Zasada ta ma na celu ułatwienie zarządzania. Znaczna część funduszy zarządza środkami kilku lub kilkunastu klientów – nagła wypłata aktywów przez jednego z nich mogłaby zaburzyć całą politykę inwestycyjną.

  • Klasyczną cechą funduszy typu hedge jest prowizja pobierana od  uzyskanego wyniku (tzw. performance fee)
  • Wielu zarządzających utrzymuje własne aktywa w zarządzanych przez siebie funduszach.
  • Istotną różnicą między klasycznymi funduszami inwestycyjnymi a funduszami typu hedge jest brak benchmarków jako punktu odniesienia dla uzyskiwanych wyników. Punktem odniesienia jest po prostu 0, zaś znaczenie ma przede wszystkim uzyskany wynik, bez porównywania do sztucznie stworzonych indeksów
  • Fundusze hedgingowe wyróżnia także niska korelacja z tradycyjnymi rynkami (indeksami tych rynków).

Przeczytaj również :