Category Archives: Inwestycje

Charakterystyka funduszy hedgingowych

Charakterystyka funduszy hedgingowych

Charakterystyka funduszy hedgingowych : Ze względu na sposób działania fundusze typu hedge nie są ograniczone do jednego rodzaju inwestycji. Choć poszczególne fundusze mogą naturalnie ograniczać swoją aktywność tylko do wybranych…

Fundusze hedge w świetle polskiego prawa

Fundusze hedge w świetle polskiego prawa

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, oraz przedstawiciele polskich funduszy inwestycyjnych uparcie twierdzą, że zagraniczne fundusze inwestycyjne muszą dopełniać obowiązku notyfikacji, by móc działać na terenie Polski. Zasada ta jednak nie…

Fundusze hedgingowe – obalanie mitów

Fundusze hedgingowe – obalanie mitów

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 obywatele polscy mogą inwestować w produkty dotychczas dla nich niedostępne, lub do których dostęp był znacznie utrudniony. Paleta klasycznych inwestycji,…

Rodzaje zleceń obowiązujących na GPW

Rodzaje zleceń obowiązujących na GPW

Składając zlecenie musimy podać, czy zamierzamy go kupić, czy sprzedać; jaka liczba kontraktów będzie przedmiotem zlecenia i który z kontraktów nas interesuje. Pamiętajmy, że jeden kontrakt np. na WIG20 może…

Hedging - korzyści dla inwestorów

Hedging – korzyści dla inwestorów

Strategie funduszy hedgingowych opierają się na arbitrażu, transakcjach terminowych, fuzjach i przejęciach, inwestycjach w trudne długi, inwestycjach opartych o globalne tendencje makroekonomiczne, inwestycjach w egzotyczne fundusze, surowce i opcje. Procesy…