Lokata progresywna czy rachunek oszczędnościowy?

Lokata progresywna czy rachunek oszczędnościowy

Foto ze strony www.finanse.wp.pl

Osoby chcące oszczędzać mają do wyboru kilka produktów bankowych. Jednak osoby, które nie mają ochoty deponować pieniędzy na tradycyjnej lokacie bankowej, tylko chcą mieć możliwość dołożenia każdej nowej wolnej kwoty do wcześniejszego kapitału mają do wyboru dwie opcje. Pierwszą z nich jest konto oszczędnościowe, drugą lokata progresywna. Czym się różnią i które z nich jest bardziej korzystne?

Czym jest lokata progresywna?

Lokata progresywna to swego rodzaju skarbonka wśród oferowanych lokat bankowych. Do kapitału zdeponowanego w chwili zawierania umowy o założenie lokaty klient może dopłacać wolne środki. Najczęściej ich wielkość i częstotliwość określa umowa, czasem o wielkości i częstotliwości dopłat decyduje klient. Wpłacone środki zarabiają od chwili, w której bank je zaksięguje na koncie, pracują więc na zysk przez cały rzeczywisty okres pozostawania na lokacie. Dodatkowo klient może zdecydować, czy odsetki są kapitalizowane, czy przelewane na jego konto. Środki zdeponowane na lokacie można w każdej chwili wycofać, otrzymując w całości odsetki za pełne miesiące, w których lokata trwała.
Oprocentowanie w lokacie progresywnej jest zmienne i zależy od wysokości stóp procentowych. Dodatkowo zwiększa się wraz z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym, na końcu uzyskując największy wskaźnik.

Jak opisać konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe jest wyżej oprocentowanym kontem bankowym. W przeciwieństwie więc do lokat bankowych umożliwia klientom korzystanie ze zgromadzonych na nim środków. Jednak tylko jeden, najwyżej dwa przelewy lub wypłaty środków w miesiącu są darmowe, pozostałe obarczone są koniecznością uiszczenia opłaty, często bardzo wysokiej. Ma to na celu chronienie oszczędności klienta. Konto oszczędnościowe ma oprocentowanie wyższe, niż zwykłe rachunki. Jest ono również zmienne, czyli podatne na zmiany stóp procentowych. Niektóre banki zmieniają oprocentowanie w zależności od wysokości środków zgromadzonych na rachunku, a niektóre uzależniają je od długości posiadania rachunku przez klienta.

Co wybrać – konto oszczędnościowe czy lokatę progresywną?

Jeżeli ktoś chce oszczędzać efektywnie, powinien wybrać lokatę progresywną. Jest ona wyżej oprocentowana od konta oszczędnościowego, a każda dodatkowa złotówka od razu wpływa na wysokość ostatecznego zysku. Możliwość wycofania pieniędzy w każdej chwili, bez utraty zysku, jest kolejnym plusem przemawiającym za lokatą. Oczywiście należy na raz wypłacić całą sumę, podczas gdy z konta oszczędnościowego można wypłacić tylko część. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie założenia lokaty bankowej z pieniędzy, które zostały po wykorzystaniu tych potrzebnych, która to potrzeba spowodowała konieczność zerwania lokaty.

Oba produkty bankowe objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do równowartości kwoty 100 tysięcy euro, nie ma więc ryzyka utraty kapitału. Lokata może stać się sposobem na zdeponowanie większych oszczędności, a konto służyć konsolidacji mniejszych środków. Czy jednak ma to sens, jeśli każdą kwotę można wpłacić na lokatę? W tej potyczce zdecydowanie wygrywa i jest stawiana na pierwszym miejscu najlepsza lokata progresywna.

Przeczytaj również :