Lokaty inwestycyjne i strukturyzowane przez Internet

Lokaty inwestycyjne i strukturyzowane przez Internet

Foto ze strony www.polki.pl

Stale zmniejszane nominalne oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych wywołuje u osób oszczędzających, jak i inwestorów, potrzebę dokonania zmian w swoim portfelu inwestycyjnym. Jednym ze sposobów uzyskania większego dochodu z obrotu kapitałem, zapewniającym równocześnie bezpieczeństwo kapitału początkowego, są lokaty inwestycyjne, inaczej nazywane lokatami strukturyzowanymi, które możemy założyć przez Internet.

Lokaty inwestycyjne oferowane są przez banki internetowe, oraz w nieco innej formie przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy doradztwa finansowego. Lokaty bankowe posiadają zabezpieczenie do kwoty 100 tys. euro, które chroni wszystkie środki finansowe klienta w przypadku upadłości banku, zapewniane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ochronie podlega również deponowany kapitał początkowy. Z drugiej strony, część środków deponowanych na tego typu lokacie powierzana jest funduszom inwestycyjnym, które mogą wypracować dla inwestora znacznie większy zysk niż tradycyjne lokaty terminowe. To połączenie bezpieczeństwa z większym zyskiem sprawia, że internetowe lokaty strukturyzowane stale zyskują na popularności.

Bezpieczeństwo internetowych lokat inwestycyjnych

Ochrona środków finansowych, jaką proponuje internetowa lokata inwestycyjna, świadczona jest na dwóch poziomach. Po pierwsze, dzięki skorzystaniu z usług bankowych, środki te chronione są na wypadek upadłości banku do wysokości równowartości 100 tys. euro. Jest to jednak jeden wspólny limit dla wszystkich środków zgromadzonych w danym banku, także na kontach rozliczeniowo-oszczędnościowych oraz innych produktach finansowych.

Bardziej istotna z punktu widzenia przeciętnego klienta jest ochrona oszczędności wpłacanych na internetowy rachunek lokaty inwestycyjnej przed utratą części kapitału w wyniku nietrafionej inwestycji wybranej przez fundusz inwestycyjny. Ochronę tą zapewnia depozyt bankowy, który pochłania większą część kapitału początkowego, a w okresie trwania umowy, pracuje na odsetki mające uzupełnić kapitał w razie utraty części inwestycyjnej.

W zależności od wybranej opcji, ochrona kapitału może być częściowa (np. sięgać 90 % kapitały początkowego) lub całkowita. Opcje te są zależne od wysokości kwoty kierowanej do funduszu inwestycyjnego. Im jest ona wyższa, tym wyższy jest możliwy zysk i mniejsza ochrona środków. Odpowiednie porównanie lokat bankowych umożliwi klientowi wybór produktu odpowiadającego jego preferencjom.

Większy zysk

Internetowe lokaty inwestycyjne umożliwiają klientowi uzyskanie większego zysku dzięki skierowaniu niewielkiej części kapitału podstawowego do funduszu inwestycyjnego. Ten, korzystając z dźwigni finansowej, może uzyskać w dłuższym okresie znaczne efekty na rynkach walutowych, rynku papierów dłużnych, rynku surowcowym, czy za pośrednictwem innego rodzaju inwestycji.

Wcześniejsze wycofanie kapitału

Problemem dla oszczędzających może stać się wcześniejsze wycofanie kapitału z inwestycji. Jest ono zazwyczaj nieopłacalne i wiąże się z utratą pewnej sumy, która z jednej strony została zainwestowana w długoterminowe inwestycje, z drugiej strony stanowi opłatę związaną z obsługą internetowej lokaty inwestycyjnej.

Przeczytaj również :