Najpopularniejszą formą oszczędzania w Polsce jest …

 

Najpopularniejsza forma oszczędzania

Foto ze strony www.picturesofmoney.org

Lokata bankowa plasuje się na pierwszym miejscu wśród wszystkich form oszczędzania pieniędzy. Myślę więc, że odpowiedź na pytanie zawarte w tytule jest oczywista – lokaty bankowe to łatwy, a także ogólnodostępny sposób na pomnożenie swoich pieniędzy. W celu wybrania najlepszej lokaty, to znaczy – w celu wybrania najlepszej oferty bankowej powinniśmy przede wszystkim przejrzeć bardzo dokładnie propozycje różnych banków i wybrać tę, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom i najbardziej spełnia nasze oczekiwania.

Co to znaczy „najlepsza” lokata bankowa? Jest to taka lokata, dzięki której zaoszczędzimy jak najwięcej pieniędzy. Aby się przekonać jaka to będzie kwota, możemy skorzystać z kalkulatora lokat, który znajdziemy na stronach internetowych poświęconych tej tematyce. Najważniejsze jest oczywiście oprocentowanie lokaty, a konkretnie jego wysokość – im wyższe tym lepsze. Musimy również pamiętać, aby dodatkowo zwrócić uwagę na jego charakter, tj. czy jest on stały czy zmienny. Oprocentowanie stałe oznacza oprocentowanie jednakowe przez cały okres trwania lokaty. Opłacalność lokaty o stałym oprocentowaniu jest zależna od sytuacji panującej w danym czasie na rynku na rynku. Korzystniejszy jest wybór stałego oprocentowania gdy przewiduje się spadek inflacji i obniżenie stóp procentowych przez banki. Zaletą takiej lokaty jest znany z góry zysk. Oprocentowanie zmienne – w zależności od warunków rynkowych może ulec podwyższeniu lub obniżeniu w trakcie trwania lokaty. Jest mniej ryzykowne w przypadku lokat długoterminowych gdy przewidujemy wzrost inflacji.

Kolejną bardzo istotną cechą danej lokaty, na którą musimy zwrócić uwagę to okres jej trwania. Niektóre banki nie informują klientów o dodatkowych kosztach jakie muszą ponieść w przypadku wypłaty pieniędzy przed czasem, w takim przypadku, banki zazwyczaj pobierają część lub nawet całość naliczonych odsetek.

Na nasz zysk z lokaty wpływa również kapitalizacja odsetek, czyli częstotliwość dodawania naliczonych odsetek do kapitału lokaty. W praktyce im częściej bank nalicza odsetki, tym lepiej dla klienta.

Możesz zakładać lokaty zarówno w złotówkach, jak i w walutach obcych. Złotowe  lokaty bankowe są oprocentowane zdecydowanie wyżej niż walutowe, jednak gdy złotówki tracą na wartości, lokaty walutowe mogą okazać się bardziej korzystne.

Czy założenie lokaty wiąże się z jakimś szczególnym ryzykiem? Teoretycznie tak, jednak prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niemalże zerowe. Wynika to z tego, iż jedyną możliwością utraty środków pieniężnych z naszej lokaty bankowej jest upadek danego banku. Musimy jednak wiedzieć, że wszystkie banki nadzoruje bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski (NBP) i w ramach zabezpieczenia środków pieniężnych klientów banku, każda taka instytucja musi odprowadzać część swoich zysków do NBP – w przypadku kłopotów finansowych banku te środki są wypłacane jego klientom.

Przeczytaj również :