Najpopularniejsze produkty bankowe

Najpopularniejsze produkty bankowe

Foto ze strony www.se.pl

Z usług banków i innych placówek opiekujących się finansami korzysta już niemal każdy Polak. Do najbardziej popularnych produktów oferowanych przez tego typu instytucje bez wątpienia należą konta indywidualne, czyli osobiste rachunki rozliczeniowe. Coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się również lokaty bankowe.

Można wywnioskować, że zwiększa się świadomość dotycząca potrzeby oszczędzania i inwestowania środków pieniężnych. Lokata to nic innego, jak rachunek, którego zadaniem oprócz przechowywania pieniędzy jest wprowadzanie ich w obrót celem uzyskania konkretnego zarobku. To na jakie zyski liczyć możemy z powierzonych bankowi pieniędzy określa oprocentowanie lokaty. Zazwyczaj wynosi ono ok. kilku procent (w tej chwili najlepsze lokaty oprocentowane są na ponad 6%).

Na taką formę inwestowania decydują się zazwyczaj ci, którzy posiadają średniej wielkości oszczędności. Jest to nie tylko zabezpieczenie przed ich ewentualną kradzieżą czy nieprzemyślanym roztrwonieniem, ale również szansa na uniknięcie kredytów czy pożyczek w sytuacjach awaryjnych – gdy potrzebny jest nagły remont czy wymiana domowego sprzętu.

Jeżeli pokusimy się o porównanie lokat, to zauważymy, że zdecydowana większość wymaga od klientów tymczasowego zamrożenia środków. W skrócie mówiąc, aby zysk z oprocentowania trafił do naszej kieszeni deklarujemy się, że przez określoną w umowie ilość czasu nie będziemy podejmować środków z rachunku. Dla tych, którzy potrzebują jednak bardziej elastycznych rozwiązań i pragną mieć nieograniczony dostęp do swoich oszczędności stworzono oferty, które charakteryzują się co prawda niższą opłacalnością ale większą wygodą. Nagromadzone zyski nie przepadną więc, w momencie gdy zdecydujemy się wycofać wpłatę przed zakończeniem okresu trwania lokaty.

Każdy, kto zainteresowany jest powierzeniem swoich oszczędności profesjonalistom powinien pamiętać, że najlepsza lokata to nie tylko ta najbardziej opłacalna, ale również o minimalnym stopniu ryzyka. Oprócz dużych i działających na rynku od lat banków natknąć możemy się na oferty przedsiębiorstw o wątpliwej przeszłości, które być może mają zamiar jedynie zarobić na klientach lokat, a nie dać im szansę na pomnożenie własnych środków. Przed podpisaniem umowy należy więc dokładnie sprawdzić przeszłość placówki, skontrolować czy nie widnieje ona w krajowych rejestrze dłużników lub czy jej właścicielom nie został wydany zakaz prowadzenia działalności finansowej. Powierzając nawet minimalne środki jakiejkolwiek instytucji powinniśmy mieć pewność, że mamy do czynienia z rzetelnym, uczciwym i profesjonalnym partnerem inwestycyjnym.

Przeczytaj również :