Odsetki na lokatach bankowych

Odsetki na lokatach bankowych

Foto ze strony www.security-faqs.com

Lokaty bankowe są rodzajem depozytów terminowych. Jedną z ich cech charakterystycznych jest to, że odsetki naliczone od kapitału złożonego na lokacie przepadają z chwilą rozwiązania lokaty przed końcem terminu, na jaki była zawarta. Na szczęście nie zawsze się tak dzieje. W czasach ogromnej konkurencyjności na rynku usług finansowych banki zmuszone są do tego, by uelastyczniać swą ofertę. Stąd też również na rynku lokat pojawiają się coraz elastyczniejsze rozwiązania, a likwidacja lokaty przed terminem nie zawsze musi wiązać się z utratą należnych (nieskapitalizowanych) odsetek.

Lokaty progresywne

Przykładem lokat gwarantujących nam uzyskanie przynajmniej części naliczonych odsetek są lokaty progresywne. Decydując się na taką lokatę możemy liczyć na miesięczną kapitalizację odsetek, zerwanie lokaty przed terminem nie grozi utratą całości uzyskanych przychodów finansowych. Skapitalizowane odsetki pozostają do naszej dyspozycji. Lokaty te mają jeszcze jedną zaletę – jest to swego rodzaju nagroda dla wytrwałych – wraz z wydłużaniem się okresu utrzymywania lokaty oprocentowanie systematycznie rośnie. Dzieje się tak dlatego, że oprocentowanie naliczane jest od coraz wyższego kapitału.

Lokaty odnawialne

Porównanie lokat i ich warunków ujawnia jeszcze jedno korzystne rozwiązanie. Są nim lokaty odnawialne. Zakładane na krótkie okresy (miesiąc, kwartał) są samoistnie przedłużane, jeśli nie zdecydujemy się na ich rozwiązanie. Odsetki zawsze naliczane są na koniec okresu, na jaki lokata została zawarta. Mogą powiększać kapitał lub zasilać konto operacyjne (rachunek osobisty).

Konto oszczędnościowe

Cechy konta osobistego i rachunku lokaty łączy konto oszczędnościowe, które z jednej strony zapewnia stały dostęp do zgromadzonych na nim środków (bez utraty odsetek, które są naliczane proporcjonalnie do salda kapitału) i stosunkowo wysokie oprocentowanie. Konto takie nie nadaje się do przeprowadzania bieżących operacji finansowych – za operacje ponad wyznaczony bezpłatny limit należy sporo płacić – ale jest niezłą alternatywą dla osób, które z jakichś powodów nie mogą zamrozić pieniędzy na dłużej i jednocześnie chcą by odłożone fundusze nie traciły na wartości, a nawet zarabiały.

Decydując się na ulokowanie oszczędności na lokacie warto mieć na uwadze przynajmniej te czynniki, decydują one bowiem o opłacalności i stopie zwrotu z naszej inwestycji. Sądząc po reklamach nie zawsze najlepsze lokaty reklamowane jako właśnie takie nimi nie są. Jedynie znajomość własnych potrzeb (możliwości) i wszystkich warunków lokowania pieniędzy w formie lokaty umożliwia wybór tej najlepszej.

Przeczytaj również :