Jak wygląda procedura kredytowa przy kredycie hipotecznym ?

procedura kredytowa przy kredycie hipotecznym

Zdjęcie ze strony www.mojezacisze.wordpress.com

Procedura kredytowa – w zależności od tego jaką ofertę, jakiego banku wybraliśmy, może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. Szalenie istotnym elementem, który może ją znacznie przyspieszyć , jest odpowiednie przygotowanie przez nas wniosku kredytowego.
Jeśli naszym celem jest zakup nieruchomości, zanim zgłosimy się do banku, powinniśmy dokonać jej wyboru – tzn. znaleźć taką, która nam odpowiada, i którą faktycznie chcemy zakupić. Dla banku informacje o nieruchomości są niezbędne do rozpoczęcia procedury kredytowania. Jeśli ich nie dostarczymy, możemy co najwyżej uzyskać promesę kredytową, czyli potwierdzenie zdolności kredytowej na podstawie naszych dochodów, która nie gwarantuje nam przyznania kredytu.

Po dostarczeniu bankowi wstępnych informacji rozpoczyna się procedura kredytowania, która prawie we wszystkim bankach wygląda jednakowo.

1. Podpisanie z bankiem umowy przedwstępnej

Pierwszym nieobligatoryjnym etapem procedury kredytowej jest podpisanie z bankiem umowy przedwstępnej, która zobowiązuje obie strony do dotrzymania warunków umowy. Może to być zwykła umowa cywilno-prawna, może też zostać spisana w formie aktu notarialnego ( co narazi nas na dodatkowe koszty, ale zapewni też większe bezpieczeństwo). Jeśli nie chcemy jej podpisywać, zanim bank nie wyda nam pozytywnej decyzji kredytowej – zostaniemy poproszeni o podpisanie oświadczenia z informacjami, które znajdą się w niej później, tzn. o: stronach, przedmiocie, cenach transakcji, sposobie zapłaty oraz terminie zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2. Przygotowanie wymaganych dokumentów

Drugim i chyba najbardziej żmudnym etapem jest zebranie wymaganych przez bank dokumentów. Gromadząc dokument powinniśmy pamiętać, że szybkość przyznania kredytu w dużej mierze zależy od ich jakości i kompletności. Przygotujmy się również na sytuację, w której analitycy kredytowi konkretnego poproszą nas o dostarczenie dodatkowych dokumentów, nie znajdujących się na liście banku. Może to znacznie wydłużyć cały proces. W związku z tym warto zabezpieczyć się zawczasu i zapytać doradcę jakiego typu dokumenty mogą być potrzebne.

3. Złożenie wniosku kredytowego

Trzeci etap to złożenie wniosku kredytowego. W tym celu podpisujemy przygotowany przez bank dokument, który za pośrednictwem pracownika banku lub niezależnego doradcy kredytowego trafia do banku, gdzie poddawany jest weryfikacji.

4.Decyzja kredytowa wydawana przez analityka

Czwarty etap to wydanie przez analityka decyzji kredytowej. Na ogół, żeby uzyskać taką decyzję zostajemy poproszeni o dostarczenie dodatkowych dokumentów poświadczających spełnienie określonych warunków kredytowych. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji i spełnieniu warunków w niej zawartych, bank może przystąpić do sporządzenia umowy.Jeśli decyzja będzie negatywna – możemy się od niej odwołać,

5. Przygotowanie umowy kredytowej.

Piąty etap to przygotowanie umowy kredytowej. Nie mamy już na to żadnego wpływu, jednak możemy zapoznać się ze wzorem takiej umowy, zanim trafi do naszych rąk nasza własna. Proces wystawienia umowy kredytowej trwa na ogół nie dłużej niż dzień albo dwa.

6. Podpisanie umowy kredytowej.

Szóstym etapem jest podpisanie umowy kredytowej. Najpierw jeden egzemplarz przygotowanego przez bank dokumentu dostajemy do wglądu – szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na treść załączników i wszelkie zapisy, które ich dotyczą.W załącznikach znajdziemy na ogół: regulamin oświadczenie o poddaniu się egzekucji oświadczenie do sądu oświadczenie dla ubezpieczycieli wyciąg z aktualnej tabeli opłat i prowizji Jeśli wszystkie wcześniej ustalone warunki się zgadzają to podpisujemy ją .

7. Ustanowienie zabezpieczeń przejściowych.

Siódmy etap, czyli ustanowienie zabezpieczeń przejściowych, jest równoczesny z podpisaniem umowy. Polega on na podpisywaniu dokumentów potrzebnych do ubezpieczenia pomostowego i ubezpieczenia brakującego wkładu własnego. Niektóre banki – jeśli jest to wymagane – na tym etapie proszą nas również o podpisanie dokumentów potrzebnych do ubezpieczenia na życie, od utraty pracy i ubezpieczenia nieruchomości od wypadków .

8. Założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)

Ósmy etap to założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) oraz podpisanie  pełnomocnictwa do rachunku na rzecz banku. Założenie ROR-u, z którego co miesiąc bank pobierać będzie środki do spłaty rat kredytu, wymagane jest przez większość instytucji, bo wiąże nas z nią na długie, długie lata. Założenia rachunku najczęściej dokonuje się w dniu podpisania umowy.

9. Podpisanie aktu notarialnego

Dziewiąty etap polega na podpisaniu aktu notarialnego. Z uzyskaną umową kredytową powinniśmy udać się do notariusza, gdzie aktem notarialnym potwierdzimy dokonanie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Wyjątkiem są sytuacje, w których pożyczane od banku pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie kredytu z innego banku, budowę sposobem gospodarczym, zakup nieruchomości w budowie.

10. Ustanowienie zabezpieczeń docelowych

Dziesiątą czynnością, którą musimy wykonać jest ustanowienie zabezpieczeń docelowych. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest oczywiście hipoteka wpisana na pierwszym miejscu księgi wieczystej nieruchomości. Przed uruchomieniem kredytu banki wymagają w związku z tym: założenia księgi wieczystej i wpisu hipoteki (jeśli lokal jej nie posiada) wpisu hipoteki (gdy lokal ma księgę wieczystą wolną od obciążeń) wykreślenia hipoteki (gdy lokal ma księgę wieczystą obciążoną hipoteką ) i zastąpienia jej nową hipoteką.

11. Dostarczenie wypełnionego polecenia wypłaty środków z podpisami wszystkich kredytobiorców

Ostatni etap procesu kredytowego to dostarczenie do banku wypełnionego polecenia wypłaty środków z podpisami wszystkich kredytobiorców. Na uruchomienie środków będziemy musieli zaczekać prawdopodobnie kilka dni. Jeśli przez 3 miesiące od podpisania umowy środki nie zostaną uruchomione – nasza umowa wygaśnie.

Przeczytaj również :