Rodzaje zleceń obowiązujących na GPW

Rodzaje zleceń obowiązujących na GPW

Foto ze strony www.polskieradio.pl

Składając zlecenie musimy podać, czy zamierzamy go kupić, czy sprzedać; jaka liczba kontraktów będzie przedmiotem zlecenia i który z kontraktów nas interesuje. Pamiętajmy, że jeden kontrakt np. na WIG20 może być notowany w kilku seriach. Serie oznaczają termin wygaśnięcia kontraktu (np. marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Jeśli chcemy kupić 5 kontraktów na WIG20 wygasających w czerwcu 2015, wystarczy powiedzieć maklerowi kupno, 5 kontraktów WIG20 czerwiec. W ten sposób złożone zlecenie nie jest pełne, potrzebne są jeszcze dodatkowe warunki dotyczące ceny realizacji. Do dyspozycji mamy kilka rodzajów zleceń, z których najważniejsze to zlecenie po cenie rynkowej (tzw. PCR i PKC), z limitem (limit), oraz z limitem aktywacji (LimAkt) zwane popularnie stop.

Zlecenia bez limitu ceny Zlecenie PCR – po cenie rynkowej i Zlecenie PKC – po każdej cenie. Oba te rodzaje zleceń mają wspólną cechę, zgadzamy się na ich realizację po kursie jaki ukształtuje się na rynku bez względu na jego poziom. Zlecenia tego typu stosowane są, gdy inwestorowi zależy na jak najszybszym zawarciu transakcji (na przykład w celu zamknięcia stratnej pozycji).

Zlecenie PCR, np. sprzedaż 5 kontraktów WIG20 PCR oznacza, że zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast po wprowadzeniu po cenie pierwszego najlepszego oczekującego zlecenia kupna. Jeśli okaże się, że zlecenie zostało zrealizowane częściowo, np. tylko 3 kontrakty, to niezrealizowana część zlecenia (w tym przypadku 2 kontrakty) staje się zleceniem z limitem równym kursowi z części zrealizowanej.

Zlecenie PKC, np. sprzedaż 5 kontraktów WIG20 PKC, jest realizowane w całości bezpośrednio po przyjęciu na giełdę (są one realizowane jako pierwsze przed wszystkimi innymi). Cena realizacji każdej części zlecenia może być różna. Jeśli w naszym przypadku po stronie kupna znajdują się następujące oferty 1 po 1700, 2 po 1699, 5 po 1698, to zlecenie sprzedaży pięciu kontraktów zostanie zrealizowane następująco: 1 po 1700, 2 po 1699 i 2 po 1698 (łącznie 5 kontraktów). Złożenie dużego zlecenia tego typu może doprowadzić do znaczącej nierównowagi rynku – wyczyści czekające oferty, aż zostanie zrealizowane.

Zlecenia z limitem ceny Zlecenie z limitem kupno, 5 kontraktów WIG20 czerwiec limit 1520 oznacza, że chcemy kupić 5 kontraktów jednak nie drożej niż 1520 pkt. Dzięki temu możemy kontrolować cenę, jednak czasem zlecenie takie może nie zostać zrealizowane. W tym przypadku jeśli ceny szybko wzrosną powyżej 1520 pkt.

Zlecenie z limitem aktywacji (LimAkt) np., sprzedaż, 7 kontraktów WIG20 czerwiec stop 1400 oznacza, że kontrakty zostaną sprzedane jeśli cena spadnie poniżej 1400 pkt. ten rodzaj zleceń stosowany jest w stosunku do istniejących pozycji i ma na celu ochronę kapitału. Często ten tym zleceń nazywa się rodzajem zleceń stop. Po pokonaniu poziomu stop określonego w zleceniu staje się ono zwykłym zleceniem PKC i zostaje jak najszybciej realizowane.

Zlecenie stop z limitem jest modyfikacją wcześniejszego zlecenia. Np. kupno 3 kontraktów WIG20 czerwiec, stop 1200, limit 1250 oznacza, że chcemy kupić 3 kontrakty jeśli cena osiągnie poziom 1200 pkt, ale nie więcej niż 1250 pkt. Ten rodzaj zlecenia ma na celu ochronę inwestora przed zbyt niekorzystną ceną realizacji. Może się bowiem zdarzyć, że inwestor, który dał zlecenie stop na poziomie 1200, nie zaakceptuje zbyt dalekiej ceny faktycznej realizacji, jak np. wspomniane wyżej w przykładzie 1250 i da ograniczenie do kilku punktów. Niestety warto pamiętać, że gdy ograniczenie to będzie zbyt małe (np. poziom stop 1200, limit 1205) zlecenie może nie zostać zrealizowane

Przeczytaj również :