Ryzyko przy lokacie inwestycyjnej

Ryzyko przy lokacie inwestycyjnej

Foto ze strony www.marka-marka.org

Lokata inwestycyjna- z jednej strony wiąże się z większym ryzykiem niż ta tradycyjna, z drugiej daje szansę na osiągnięcie większych zysków. Z tego drugiego powodu kusi wiele osób i coraz większa ich liczba decyduje się na taką formę inwestycji pieniędzy. Jednak decyzję taką warto jest dobrze przemyśleć. Jak więc określić ryzyko utraty zainwestowanych środków?

Lokaty inwestycyjne i lokaty terminowe to dwa różne pojęcia. Lokaty terminowe przynoszą mniejsze zyski i wiążą się praktycznie z zerowym ryzykiem. Z kolei lokata inwestycyjna polecana jest tym osobom, które z jednej strony chciałby otrzymywać wysokie zyski ze swoich oszczędności, ale jednocześnie mają nieco mniejszą awersje do ryzyka.

Charakterystyczną cechą lokat inwestycyjnych jest to, że środki na nie wpłacane lokowane są przez banki w wybrane instrumenty finansowe. Klient ma jednak pewne zabezpieczenie, ponieważ w momencie zakładania lokaty tego typu ustalana jest pewna kwota, którą osoba ta na pewno po zakończeniu trwania lokaty otrzyma. Uzyskanie tej sumy gwarantowane jest przez bank. Kwotę tę określić należy jednak jaką minimalny przychód, ponieważ na zysk z lokaty inwestycyjnej składa się jeszcze jeden element. Tym drugim komponentem jest zysk, jaki uzyskamy z naszych środków, które odpowiednio inwestowane były w naszym imieniu przez bank. Zysk ten zależy jednak w dużej mierze od sytuacji na giełdzie papierów wartościowych. Warto jednak pamiętać, że nie otrzymamy całości przychodów, jakie dzięki naszym środkom zostaną osiągnięte. Przy tego typu lokacie nietrudno zauważyć, że to bank ponosi spore ryzyko, a więc w przypadku osiągnięcia zysków pobiera on dla siebie część z nich. O tym ile ta część będzie wynosić decydują przepisy umowy, jaka zawierana jest pomiędzy klientem a bankiem.

Chociaż inwestowaniem naszych środków zajmują się wysokiej klasy specjaliści, to jednak uczciwie przyznać należy, że lokata tego typu wiąże się z pewnym ryzykiem. Nawet bowiem osoba mająca świetne rozeznanie w rynku finansowym pewnych sytuacji nie jest w stanie przewidzieć.

Lokata inwestycyjna jak każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Chociaż wiąże się z większymi ryzykiem niż jej standardowe odpowiedniki, to jednak tym samym daje też szansę na osiągnięcie większych zysków. Nie bez znaczenia jest również fakt, że to bank bierze na siebie część odpowiedzialności za dokonywane inwestycje, a klientowi gwarantuje pewną kwotę, która po zakończeniu lokaty na pewno zostanie mu wypłacona.

Przeczytaj również :