Ubezpieczenia przy pożyczkach bez zaświadczeń

Ubezpieczenia przy pożyczkach bez zaświadczeń

Foto ze strony www.biznes.interia.pl

Wszelkiego rodzaju placówki pozabankowe, które udzielają nam pożyczek bez zaświadczeń ponoszą przy tym spore ryzyko, tym bardziej, że większość z nich udzielana jest od ręki, bez uprzednich analiz i weryfikacji historii kredytowej klienta. Dlatego przeważnie tego rodzaju instrumenty finansowe oferowane są od razu z ubezpieczeniem.

Zaciągając pożyczkę bez zaświadczeń jesteśmy zwykle zobligowani uiszczać większe niż przy standardowych pożyczkach opłaty. Wynika to z charakteru tego rodzaju usług. Wysokie oprocentowanie idzie w parze z koniecznością ubezpieczenia pożyczki. Pożyczkobiorca zobligowany jest w konkretnym czasie spłacić pożyczkę powiększoną o odsetki i kwotę ubezpieczenia. Koszty tego rodzaju operacji nie należą do małych. Biorąc jednak pod uwagę, że pożyczki bez zaświadczeń udzielane są zwykle na krótki okres, nierzadko nieprzekraczający nawet miesiąca, są one dla potrzebujących klientów, mówiąc kolokwialnie, do przełknięcia.

Ubezpieczenie pożyczki realizowane jest przez konkretną, określoną w regulaminie umowy instytucję, a deklarację ubezpieczenia dostarcza się wraz ze standardową umową do placówki. Zwykle jego przedmiotem jest ryzyko zgonu klienta lub utrata pracy. Okres odpowiedzialności opłacania składek ubezpieczeniowych trwa przez okres obowiązywania umowy i podobnie jak ona, może zostać przedłużony, o ile klient złoży taką dyspozycję. Biorąc pod uwagę krótkie terminy zwierania umowy, składka naliczana jest jednorazowo z góry za dany okres, a podstawą jej naliczania jest kwota udzielonej pożyczki.

Przeczytaj również :