Zakładanie firmy – preludium

Zakładanie firmy – preludium

Foto ze strony www.firma.pl

Zaczynamy od wizyty w Urzędzie Miasta / Gminy. można zrobić to przez usługę e-urząd, lecz wymaga to posadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, co wiąże się z wcześniej poniesionymi kosztami.

Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny – czyli deklaracja tożsamości autora, złożona w formie elektronicznej pod dokumentem. Dane w postaci elektronicznej, które służą do identyfikacji osoby go składającej .

Wracając do meritum sprawy. Jesteśmy w Urzędzie osobiście. Udajemy się do okienka działalności gospodarczej wypełniamy wniosek potrzebnymi danymi.

Na co trzeba zwrócić uwagę?

W polu EKD/PKD wybierzmy wszystkie działalności jakie nam przychodzą do głowy, nawet takie, które może kiedyś będziemy wykonywać. Warto wypisać ich naprawdę, duży w w każdej chwili móc wykonać usługę, bądź handlować danym towarem, którym na codzień nie handlujemy. Mnie strasznie się spodobał

“51.22.Z Transport kosmiczny
Podklasa ta obejmuje:
− wystrzeliwanie satelitów i pojazdów kosmicznych,
− transport kosmiczny pasażerów i towarów.” i oprócz normalnych , ten także dodałem.

No właśnie, a jakie właściwie należy dodać?

Przy branży grafika, strony www, seo mam następujące:

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
74.30.Z. Działalność związana z tłumaczeniami
74.40.Z – Reklama

Pełen spis z wyjaśnieniami PKD jest dostępny TU

Przyznam się szczerze, że Jest to najbardziej czasochłonny etap wypełniania tego formularza i warto sobie przygotować wcześniej listę kodów PKD, dzięki czemu nie będziemy wertowali spisu w Urzędzie. Teoretycznie powinno działać już tzw. “jedno okienko” czyli w praktyce pownien to być koniec załatwiania sprawy z rejestracja firmy.
Biegamy “po” urzędach

Niestety w wielu miastach nie działa to tak jak powinno, więc musimy jeszcze się zgłosić do Urzędu Skarbowego po nadanie numeru NIP dla firmy. I w tym miejscu nie jestm pewnie czy obligatoryjnie nie jest tworzony Europejski NIP, jeślinie to poprosmy, aby to właśnie taki był. Pomoże nam to w oferowaniu naszych usług poza granicami kraju, oraz dzięki temu nie będzie problemu z rozliczeniem wpływów z kampanii AdSense. Sam dokument otrzymamy w ciągu 14 dni, ale numerem możemy się już posługiwać. W przypadku działalności jednoosobowej numer będzie tym samym jaki mamy prywatnie z poprzedzeniem PL. Musimy też określić, czy roziczmy się sami czy prze biuro rachunkowe, oraz wybrać formę opodatkowania.
Formy opodatkowania:

Ryczałt
Ryczałt ewidencjonowany posiada stawki 3% – 5,5% – 8,5% – 17% – 20% w zależności od trybu działalności przy czym jest to najkorzystniejsza forma opodatkowanie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności rolniczej. Ryczałt ewidencjonowany jest dla osób, które:

a) uzyskały przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000€
b) uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000€

Zalety:
– Prosta księgowość
– Przy niskich kosztach – możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z zasadami ogólnymi

Wady:
– Brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego
– Brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem
– Bywa nieopłacalne, gdy zysk jest bardzo mały (wysokie koszty), podatek płaci się bowiem od przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania

Księga przychodów i rozchodów

KPiR dzieli się na dwie formy do wyboru: podatek liniowy ( 19% ) oraz podatek dochodowy na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej ( 18% i 32% ). Jest to dość skomplikowana forma rozliczeń, wymagający orientacji w przepisach ( zwłaszcza, jeżeli chodzi o kwestie kosztów ) i o ile napiszemy o różnicach między nimi w kolejnym artykule to i tak podkreślamy przydatność konsultacji na spotkaniu bezpośrednim.

Wyboru opodatkowania wg skali bądź podatkiem liniowym dokonać należy w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – oświadczenie o wyborze należy złożyć w US do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Należy pamiętać, że firmy które są “vatowcami”, chętniej wybieraja usługodawców mogących im wystawić takie faktury. Wynika to z mozliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu i Vatu.

Zalety:
– Możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów
– Przy wysokich kosztach – możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi

Wady:
– Prowadzenie księgowości wymaga orientacji w przepisach
– Konieczność systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów itp.

PODSUMOWANIE

Z ryczałtu powinny skorzystać firmy, które:

Mają niewielkie koszty własne działalności – głównie firmy prowadzące działalność usługową
Oczekują rocznych przychodów nie większych niż 150.000 Euro
Książkę przychodów powinny natomiast wybrać firmy, które:
Mają wysokie koszty własnej działalności
Oczekują rocznych przychodów większych niż 150.000 Euro
Należy przy tym zauważyć, że powyższa zależność dotyczy tylko przedsiębiorstw, które prowadzą działalność opodatkowaną niskimi stawkami ryczałtu: 3%-8,5%. Jeżeli prowadzimy działalność, dla której ustawa przewiduje stawki ryczałtu 17% lub 20%, właściwie zawsze korzystniejsze jest prowadzenie działalności na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna

Ryczałt – art. 6 ust. 4-6, art. 7, art. 21 ust. 1b ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

KPiR – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, głównie art. 14 ust. 1f; art. 22 ust. 4-6; art. 24-24b; art. 44 o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów traktuje rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia KPiR, (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)

Kolejny etap

Kolejnym etapem jest Urząd Statystyczny. Tam po wypełnienieu odpowiedniego formularza otrzymamy REGON. W większości przypadków jest on generowany na poczekaniu, więc mamy moment oddechu na kawę / herbatę. Oczywiście to pewnie zależy od miejscowości, bo nie ma co generalizować. Może się zdarzyć, że trzeba będzie i na niego kilka dni poczekać.
Już prawie koniec

Na koniec mój faworyt ZUS, tu pobieramy numerek, czekamy w długiej kolejce, międzyczasie idziemy do informacji, gdzie pani/pan powie nam jakie wypełnić formularze. Oczywiście do informacji też jest kolejka:) następnie biegniemy wywołani do naszego okienka ( po 2 godzinach). Oddajemy nasze druki, (pewnie się okazuje, że gdzieś jest błąd lub nie wszystkie druki wypełniliśmy. Poprawiamy niedociągnięcia. Oddajemy i pozostaje nam tylko płacić.
I na koniec

Na koniec podpisujemy umowę z biurem rachunkowym, chyba, że chcemy się sami rozliczać. I tu możemy wybrać księgowośc online znacznie tańsza opcja, bądź “żywą” księgową. Ja od samego początku swojej działalności (gdy zaczynałem nie było pierwszej opcji) mam księgową “żywą”. Jakoś pomimo niskich opłat, nie przekonuja mnie zdlane księgowe. Ja do swojej mogę zawsze zadzwonić i zapytać o wszystko. Kiedyś, gdy pracowałem w bardzo dużej firmie, prezes na wielkim zebraniu powiedział, że nie wyobraża sobie życia bez głównej księgowej, to jest jego prawa ręka w firmie. Ważniejsza od wszystkich dyrektorów razem wziętych. Jakoś mi to utkwiło w pamięci i trzymam sie tej samej zasady, co wiele juz razy mi pomogło. Niemniej jednak nie chcę tu piętnować usługi online. Wybór należy do Was.

Powodzenia w zakładaniu firmy i dalszej działalności.

Przeczytaj również :